Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fole: Ringvide 1:10

Gårdsmiljö som ligger med en tvåvånings manbyggnad från 1855, i fonden av en allé.

Manbyggnaden flankerar av två flyglar och en ladugård.

Byggnaderna är något förändrade.