Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fole: Stora Sojdeby 2:2 Byggnadsminne

Gårdsmiljö med ett medeltida stenhus, ursprungligen förrådhus ombyggt i slutet på 1600-talet till bostadshus.

Huset har återställts till sitt ursprungliga utseende 1958.