Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fole: Stora Tollby 2:1

Stor gårdsmiljö med något förändrade byggnader.

Manbyggnaden byggd i en farning 1855.

Brygghusflygel, drängstuga med magasin och två ladugårdar på var sida om storgården, båda från slutet av 1800-talet.