Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fole: Vatlings 1:2, 1:5

Grannland bestående av två kvarvarande parter och ett medeltida stenhus. Manbyggnaderna ligger oregelbundet tätt intill varandra.

Till båda manbyggnaderna som vänder sig åt norr hör två flyglar. Byggnaderna har något förändrade snickerier.

Till parterna hör två sten- och träladugårdar.

Fole Vatlings 1:5

Det medeltida farmannastenhuset under brant sadeltak utgjorde ursprungligen främre delen i en anläggning, i vilken också ingick en nu försvunnen lägre vardagsstuga.

Byggnaden är uppförd i tre plan och inrymmer i bottenvåning bland annat en kryssvälvd förstuga samt ett litet tunnvälvt förrådsrum.

På andra våningen finns ett rum täckt av ett bjälktak Samt på tredje våningen ett tunnvälvt rum med en rundbågig hissport på gaveln.

I jämnhöjd med andra våningen har tidigare funnits en kort svalgång.

KÄLLA: Länsstyrelsen på Gotlands hemsida, 2004, www.i.lst.se