Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fide: Fride 1:2, 1:14, Österby 1:17, Rommunds 1:5

En fin samlad bebyggelsemiljö bestående av fyra gårdar, varav den ena har två parter (Fride 1:2 och 1:14).

Grannlaget Fride, Österby och Rommunds med sin täta gårdsmiljö har storbyggda manbyggnader och ladugårdar.

Den södra gården Österby är en god representant för det senaste sekelskiftets stenbyggnadskonst och stilinriktning med sin öppna veranda med snickarglädje, typiskt för bygden.