Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fide: Kyrkogården 2:1 Sockenmagasin

Sockenstugan/sockenmagasin ligger intill Fide kyrka.

Det är en stenbyggnad uppförd 1867 med flistak.

På gården finns även en mindre stenbod med flistak.