Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fide: Odvalds 1:62 Klockargården

Mindre manbyggnad med flygel från tidigt 1800-tal.

På gården finns även en yngre ladugård.