Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fide: Bredkvie 1:7

Välbevarad stenbyggning med källare från sekelskiftet 1900.

På gården finns även en äldre ladugård.