Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fide: Bredkvie 1:18

En väl bevarad gårdsmiljö där de flesta byggnaderna finns kvar.

Bredkvie uppvisar en sluten gårdsmiljö av det slag som blev vanlig på södra Gotland efter skiftets genomförande.

Byggnaderna utgörs av en manbyggnad i två våningar, bod och källare i lillgården samt stall- och ladugårdslänga med portlider jämte ytterligare tre uthus i storgården.

Samtliga byggnader är av sten och tillkomna under 1700- och 1800-talet.