Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fide: Nygranne 1:42 Päronlunde (Byggnadsminne)

Manbyggnad med flistak från 1700-talet. Ladugården riven.

Päronlunde uppfördes under 1700-talet som enkelstuga. 1864 tillkom en andra våning.

Byggnaden är uppförd i sten med ett flistak. Ett köksbakbygge i sten under faltak i en våning kan vara från 1700-talet.

Huset är välbevarat med få förändringar sedan byggnadstiden.

Trädgården är botaniskt intressant med ett stort antal sällsynta växter.

KÄLLA: Beslut om Byggnadsminne, Länsstyrelsen Gotlands län, 1986-12-15.