Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fide: Anderse 1:41, 1:42, 1:43

Järnvägsmiljö med tillhörande byggnader, är mycket lite förändrade.

Här finns förutom stationshus, magasin, avträde, stenkällare med mera.