Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fide: Österby 1:30, Anderse 1:12 Mejeri

Mejeri med intilliggande isbod och mjölkstallar (1:12).

Mejeriet är uppfört 1921 och verksamt till 1960.

Det är ett vitputsat stenhus med lastbrygga och skorsten bevarad.

Mejeriet ingår i miljö som har växt upp kring järnvägsstationen med affär, bostäder och industri.