Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Etelhem: Bjärby 1:37 Sigvalde 1:39

Gårdsmiljö som ligger på norrsluttningen mellan hedmark och åker.

Vägen leder mellan ladugård och manbyggnad.

Tvåvånings parstuga något förändrad med låg bottenvåning.

Här finns också bulmagasin, pinnmurad ladugård samt ruin av smedja.