Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Etelhem: Levide 1:12, 1:14, Västringe 1:5, 1:43

Grannlag bestående av fyra parter som ligger på gränsen mellan hed och åker.

Parterna ligger glest men bildar trots den en sammanhållen bebyggelsemiljö.

Till grannlaget hör tre bulladugårdar.