Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Endre: Bjärs 1:2 Väderkvarn

Bjärs kvarn tillhörde från början Stora Endregårde 1:7, men såldes av i samband med expansion/ombyggnation av huvudgården. Kvarnen drevs av vingar av kanvasduk.

 

På Bjärs har det funnits väderkvarnar sedan 1792. I dag finns en imponerande hättkvarn uppförd under 1900-talet – men senare ombyggd för eldrift.