Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Endre: Endrebacke 1:1 Skola

Stommen i denna skola, som är en av få skolar som finns kvar på mindre orter, är den parstuga i sten som uppfördes 1896 som ersättning för föregångaren från 1890 som förstördes vid en brand.

Under senare år, senast 2006 har skolan byggts ut med nya byggnader.

I skolan idag går cirka 90 elever från förskoleklass till årskurs 6 från Endre och omgivande socknar.

I skolan finns även ett fritidshem samt en förskoleavdelning med 1-2-åringar. Granne med skolan ligger förskolan.