Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Endre: Lere 1:20 Sylfaste mejeri

Mejeriet ligger nära vägen på vägen mellan Endre och Follingbo.

 

Mejeriet innefattar en mindre ekonomibyggnad och en stor grön huvudbyggnad med fyra gavlar som tillsammans bildar en typ av korsplan.