Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Endre: Allekvia 1:2 Tingshus

Tingshuset uppfördes för Gotlands norra härad under sent 1830-tal och kom att fungera som tingshus fram till 1962.

Enligt källorna var det en man vid namn J. G. Klingwall som tog fram ritningarna till huset på uppmaning av häradshövding Ödman.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1999-06-15