Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Endre: Långhulte 2:2

Obetydligt förändrad 1700-tals enkelstuga i två våningar.

Tidigare tillbyggd med ett brygghus som nu är rivet. Byggnaden har kvar mycket av sin 1700-tals karaktär med små fönsteröppningar.

En brand på 1970-talet har till viss del medfört förändrade material i det inre.

Den ursprungliga rumskonfigurationen är dock den samma. Huset står på en grund som möjligen kan vara från 1600-talet.