Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Endre: Lere 1:19

En tidsenlig väl bevarad villa i gotländsk stil från 1910-talet, som ligger i tallskogen intill vägen.

Byggnaden är en jugendvilla med drag av den typiska gotländska stilen med bland annat hög takresning och icke existerande gavelutstprång.

Byggnaden uppfördes 1910 av dåvarande landshövdingen vars fru var asmatisk. Landshövdingen pendlade med tåget mellan Endre och Visby.

Under andra världskriget ägdes byggnaden av försvaret. Byggnaden användes under en tid som barnhem.

På bottenplan finns en unik kakelugn.