Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Eksta

Det geografiska läget i Eksta har bidragit till en relativt intensiv kvarnverksamhet i socknen.

År 1807 fanns 13 kvarnar av vilka fem var vattenkvarnar. Mot slutet av 1800-talet fanns endast väderkvarnar i drift.

På Grymlings och Hägur gårdar har driften varit  kontinuerlig och de noterades redan 1653 för en vattenkvarn respektive en väderkvarn.

Båda dessa gårdar hade två väderkvarnar stående vid inventeringen 1972 då det fanns tio i hela socknen.