Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grymlings 1:8 Skola

Eksta skola byggdes 1898 efter ritningar av N Pettersson i Visby. Den ersatte en äldre skola som varit inredd i sockenmagasinet vid kyrkan.

1964 utökades skolan med nya byggnader.

2008 lades skolan ner och såldes som privatbostad.