Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Dalhem

Av de 14 kvarnställen som finns noterade i Dalhem finns två väderkvarn bevarade på Myre och en vattenkvarn på Slitegårds.

Socknen har från 1600-talet och framåt dominerats helt av vattendrivna kvarnar och den första väderkvarnen dyker upp på Myre och Näsungs under 1800-talet.