Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kaungs 1:6 Dune affär (Byggnadsminne)

Lanthandeln Dune affär byggdes 1904 i tidstypisk stil i stolpverkskonstruktion under falsat plåttak med hög stenfot.

År 1922 tillfogades en stor nationalromantiskt inspirerad bostadsvåning efter ritningar av skollärare Carl Björkander.

Byggnaden genomgick en exteriör och interiör restaurering mellan åren 1986-88 och nyttjas idag som bostad samt lanthandelsmuseum under namnet "Dunbodi".

Affären vid Dune

Affärsrörelse vid Dune i Dalhem startades omkring 1880 av Lars Johan Eklund i gårdens kvarnkammare. Han var tämligen förmögen.

När gården Kaungs sätts i konkurs 1902 köper  Eklund Kaungs 1:6 som säljs vidare 1904 till svärsonen August Wilhelm Engström då bygger affär på Kaungs 1:6. Strax därefter går Lars Johan Eklunds gård Dune med hela affärsrörelsen i konkurs.

Engström köper då bland annat den gamla köpmansdisken på konkursauktionen och namnet Dunbodi blir därefter liktydigt med den nya affären trots att den ligger på Kaungs mark.

1922 byggs bostadsdelen till bakom affären. Den gamla träverandan med sin snickarglädje flyttas till den intilliggande gården Räkarve.

Affärsrörelsen i Dune upphör 1974. Den siste handlaren Gustaf Karlqvist, flyttar 1983 och byggnaden säljs.

1986-88 restaureras byggnaden både ut- och invändigt och nyttjas därefter som bostad samt lanthandelsmuseum.
 

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1986-12-15. Dnr 11.392-84-86 Dune affär i Dalhem, Kaungs 1:6, Byggnadshistorisk dokumentation 2000. Länsstyrelsen Gotlands län