Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dalhem: Gandarve 1:19 Mejeri

Mejeriet i Dalhem var i drift emellan 1907 och slutet på 1960-talet.

Gulfärgat stenhus där lastbryggan finns kvar.

Interiör är delvis bevarad.