Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Buttle: Buttlegårde 1:79 Stationshus (byggnadsminne)

Buttle station från 1878 består av snickarglädjesbyggnader. Här finns stationshuset med väntsal, ett stort dass och vedbod – samt andra träbyggnader i form av godsmagasin, ladugård och tvättstuga. Dessutom finns en källare i sten.

Samtliga byggnader har papptak, förutom ladugården, som har spåntak och källaren.

Till området hör perrong och trädgård.

Stationsbyggnaden är en typisk representant för det sena 1800-talets träarkitektur på Gotland och hör till den första omgången stationshus på ön. Alla byggnader är uppförda 1878.

Det stora dasset är byggt av trä i snickarglädjesstil under papptak. Godsmagasinet och tvättstugan är uppfört av trä under papptak.
 

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1985-12-16. Dnr 11.392-786-81