Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Buttle

Buttle har haft en intensiv produktion av bränd kalk i socknens sammanlagt 24 kända ugnar som noterades vid inventeringen 1931.

Produktionen var då (1931) fortfarande pågående vid två ugnar vid Altheime. Dessa schaktugnar eldades med kol eller sågspån och gav mellan 600 och 700 ton osläckt kalk i årsproduktion.