Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Buttle: Österby 4:1

Övergiven gårdsmiljö med en tidig 1800-tals stenladugård längs vägen.

Manbyggnad från 1850-talet med en säregen glasveranda.

Dass med tälttak.