Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Buttle: Altajme 1:32, 1:35

Gård uppdelad på två parter.

Fram till gården leder en låg allé.

Till västra parten hör en stor 1880-tals manbyggnad med en stor stenladugård. Till parten hör även ett stort magasin.

Till östra parten hör något mindre stenbyggnad. Byggnaderna är något förändrade.