Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Burs: Gajbjänne S:13 Fattigstuga (byggnadsminne)

Fattigstugan i Burs uppfördes 1816 i sten under vildtäckt flistak.

Huset har fyrdelad plan med en "lägenhet" om ett rum försett med öppen spis. Dess mitt har två förstugor med ingång från varje långsidas mitt.

Byggnaden var bebodd fram till 1949 och har endast genomgått obetydliga förändringar sedan sin tillkomsttid.

Till stugan hör en uthusbod i resvirke. Tomten är till största del inhägnad av en bandtun och härpå finns en medeltida huggen grindstolpe från gården Flors i samma socken.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1988-12-19. Dnr 11.392-335-88