Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Burs: Vanges 1:3, 1:4, Hummelbos 1:23, 3:1

Två gårdar med vardera två parter, belägna på hedmark intill den låga tallskogen.

Till Vänges för en manbyggnad från 1763, påbyggd 1830.

Andra parten har en manbyggnad från 1866 i en våning med flyglar.