Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Burs: Kärne 1:22, 1:74, Ammunde 1:3, 1:36

Två gårdar med tre utspridda parter som ligger öppet på norrsluttningen norr om Burgen.

Byggnaderna är mer eller mindre förändrade men ligger vackert i landskapet.