Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Burs: Lingvide 1:17 fd sparbank och sockenbastu

Burs pastorats sparbank bildades 1867 som den tredje sockenbanken på Gotland. Då med expedition i Burs skola. År 1910 byggdes bankhuset i Burs mittemot Burs kyrka.

Här bedrevs sparbankens bedrevs fram till 2004 då den uppgick i Sparbanken Gotland.

2011 inköptes fastigheten av Burs bygdegårdsförening för att användas till olika aktiviteter som främjar utvecklingen i socknen.

Den fd banklokalens vänstra del används numer för bokmarknad/försäljning/kafé och kulturaktiviteter.

Bakom bankbyggnaden ligger Burs sockenbastu som ännu är i bruk.

Källa Burs bygdegårdsförening