Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Burs: Lindarve 1:27 Tomtbods fiskeläge (byggnadsminne)

Tomtbod är Gotlands bäst bevarade storfiskeläge, naturskönt beläget vid den flacka kusten mellan Burs och Rone socknar.

Fiskeläget hyser 31 stycken bodar, flera ålderdomliga i sten eller bulteknik. Åtskilliga av dem har haft flistak varav ett återstår idag.

Nyare bodar finns även i resvirke, men dessa har till storlek och form anpassats till de äldre.

Inget fiskeläge på ön har kvar så många länningar som Tomtbod.

I fiskelägets mitt finns en brygga. Utanför böjer sig två enkla vågbrytare av gråsten.

Tre lysstänger visar inseglingen till fiskeläget. I väster och i öster finns gistgarden för nättorkning.

Runt hela fiskeläget löper en bandtun.

KÄLLA: Beslut- Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1988-12-19. Dnr 11.392-417-88