Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bunge: Gaustäde 1:1 Torkbastu

Nära vägen vid Gaustäde finns en tork-bastu helt byggd i sten.

Bastun har restaurerats under 2000-talet och åter täckts med ett faltak.

Bastun har svagt inåtlutande väggar med grov puts och gavelingång med utåtgående dörr. Valvet har återuppbyggts efter ett ras.

Troligen har bastun ursprungligen fungerat som en rökugn men senare byggts om med ärleugn där eldstaden upptar mer än halva ytan. Mitt på varje sida finns luftintag över ärlans nivå.

Uppe på bakgaveln finns ett rökhål vilket bastur med rökugn brukar ha.