Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bunge: Utbunge 1:5 Båtmanstorp

År 1860 gjordes en överenskommelse mellan Kronan och rotehållarna att en ny torpplats skulle utses på Audngs Burgäng och Utbunges Storäng.

Torpet skulle vara färdig 1862 och ersätta ett hus uppfört 1787 på Stux. 

Huset byggdes av kalksten med tegelklätt. Här fanns förstuga, stuga med spis, ett tvåfacksfönster och ett mindre fönster samt källare och bakugn.

Ett fähus av sten och med agtak byggdes samtidigt.

På Ducker 1:61 fanns också en båtmanstorp som revs 1907 och en rote nr. 9 Östman som låg vid landsvägen vid Änge gård i början av 1800-talet.