Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bunge: Gaustäde 1:1 Byggnadsminne

Manbyggnaden är en envånings parstuga i sten under tegeltak. Byggnaden tillkom under 1700-talet och byggdes då i två omgångar.

Det finns även ett bakbygge i sten, härrörande från en äldre manbyggnad. Bakbygget består av brygghus och kammare.

Flygellängan av sten i två våningar, är uppförd i flera omgångar under 1700- och 1800-talen. Den innehåller bland annat två drängkammare, smedja, magasin och flera förråd. På baksidan är fogad en valvslagen källare.

Ladugårdslängan i sten under tegeltak är uppförd i flera etapper. Dess östligaste del kan vara medeltida.

Ladugården innehåller ko-, ox-, gris- och lammhus, stall och dubbla trösklogar.

1865 fogades ett tröskhus till logen med bibyggt stall. Över hela byggnadskomplexet finns foderloft.

KÄLLA: Beslut om Byggnadsminne, Länsstyrelsen Gotlands län, 1985-12-16.