Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bunge: Ducker 1:58, 1:59 och 1:61 Grannlag

Grannlag beläget söder om kyrkan med tre oregelbundet utspridda parter som visar den äldre bebyggelsestrukturen.

Östra parten har en låg och smal 1700-tals parstuga med fönstren nära hörnen. Till denna part hör också en stor valvslagen källare och en yngre ladugård bakom manbyggnaden.

Övriga byggnader i grannlaget är uppförda från och med början av 1800-talet. En del av byggnaderna är mer eller mindre förändrade.