Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bunge: Utbunge 1:3

Parstuga från tidigt 1800-tal med ett stort bakbygge och två flyglar.

Den ena av de två flyglarna är en liten drängstuga.

På ena halvan av bakbygget syns en kraftigt markerad sockelliknande byggnadsdel, som fungerar som impost för en stenkällare med valv.