Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bunge: Hägur 1:51,1:48 Grannlag

Grannlag med två parter som ligger nära varandra med (från början) identiska manbyggnader.

Till den västra parten finns en 1700-tals parstuga som är förhöjd och försedd med källare under 1800-talet. Till parten hör även en bostadsflygel samt en 1800-tals stenladugård och en bastu.

Till den östra parten mer förändrade byggnader hör en manbyggnad med stort bakbygge och en bastu.