Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bunge: Hägur 1:48 K Hägurstadar, Stenstustadar fiskeläge

Längs Bunge kuster låg en rad små fiskelägen av vilka några finns bevarade.

Inne i Boviken, en kilometer fågelvägen från Bunge hamn, ligger Hägurstadar (Stenstu stadar) fiskeläge som brukats av Hägurgårdarna.

Fiskeläget består av en handfull bodar från mitten av 1900-talet. Här finns gamla länningar och gistgård.

Fiskeläget representerar en enkel och kontinuerlig fiskelägesmiljö, där fisket bedrivits av enstaka gårdar som husbehovsfiske långt in på 1900-talet.

 

(Hägurstadar, 1973)