Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bro: Duss 2:2 Tingsbrogården

Tingsbrogården byggdes 1959 som ålderdomshem.

En om- och tillbyggnad färdigställdes 2005. Tingsbrogården är numer ett boende för personer med demens.

Här finns fyra avdelningar, med vardera åtta vårdplatser.