Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bro: Duss 1:3

Stor gårdsmiljö med manbyggnad till vilken en allé leder fram från  landsvägen.

Storgården med en yngre stenladugård ligger söder om manbyggnaden.

Här finns också en tvåvånings parstuga med vissa medeltida murrester, tillbyggd med flyglar på gavlarna.

Byggnaderna är obefintligt förändrade.