Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bro: Suderbys 1:16

Gårdsmiljö vars byggnader ligger öppet i landskapet.

Liten tvåvånings parstuga renoverad under 1920-talet.

Stor sten- och träladugård från samma tid.