Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bro: Lilla Åby 1:25

Gård uppdelad på två parter, belägen ute på heden.

Äldsta parten utgörs av en halvbyggnad från slutet av 1700-talet renoverad på 1950-talet.

Den andra parten uppfördes sekelskiftet 1900.

Ekonomibyggnaderna något förändrade.