Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bro: Stora Åby 1:9

Gård uppdelad på två parter som tillsammans med Lilla Åby (1:25) ligger avskiljt i socknen ute på hedmarken.

Till äldsta parten hör en påbyggd parstuga från 1786 med två flyglar och en yngre ladugård. En sammanhållen bebyggelsemiljö med något förändrade byggnader.