Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar, Boge

Vid inventeringen 1929-1930 fanns två platser med mordhögar och rester av kalkugnar i Boge. En låg på Tjäldersholm och en sydväst om Tjälders.

På Tjäldersholm startade verksamheten 1680 och avslutades cirka 1878.