Kontakt

Tidbokning för besök

Telefon: 0498-26 32 04

Länk till fler kontaktuppgifter på 1177 Vårdguiden

 

Verksamhetschef

Åsa Hedqvist

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uro-tarmterapimottagningen

Vi tar emot patienter med blås- och tarmfunktionsstörningar efter remiss från distriktsläkare på vårdcentral eller specialistmottagning på lasarettet.

Vid besök ska anmälan ske i centralkassan vid lasarettets huvudentré. Mottagningen finns på lasarettet plan 3. 

Tidbokning för besök ring tel: 0498-26 32 04. Mottagningen kan också kontaktas via 1177.se, länk till 1177.se