Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Atlingbo

I Atlingbo finns tre stolpkvarnar och en hättkvarn bevarade, i mer eller mindre gott skick.

I början av 1800-talet var antalet som flest, då fyra väderkvarnar och en vattenkvarn var i drift.

Före 1800-talet dominerade vattenkvarnarna av vilka den äldsta, vid Atlings var i drift före 1653.