Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Atlingbo: Prästgården 1:2 Skola

Skolfastighet belägen väster om vägen mitt emot Atlingbo kyrka.

Atlingbo skola togs i bruk 1869 enligt ritningar av en arkitekt Lundbergs enligt så kallade normalritningar. 1928 byggdes en fristående, nu avstyckad, lärarbostad.

Byggnaden är en traditionell skolbyggnad av sten i 1½-plan med ett plåtklätt sadeltak.

Väggarnas slätputs ar avfärgade vita.

Byggnaden fungerar numer som församlingshem.

Tomten är ganska liten med mycket grönska i väster och norr. I öster finns öppen gräsplan.

Intill skolan, på fastigheten Prästgården 1:15 ligger lärarbostaden.